Звіт про роботу Юридичного відділу Української Православної Церкви у 2013 році

Середа, 26.02.2014 14:30

Юридичний відділ УПЦ у його нинішній організаційно-правовій формі утворено 14 грудня 2007 року відповідно до рішення Священного Синоду Української Православної Церкви (журнал №117).

Основна мета, утворення  відділу — надання юридичних консультацій та послуг.

З 14 грудня 2007 року й дотепер, тобто упродовж усіх шести років функціонування відділу, його керівником є заслужений юрист України, адвокат Київської міської колегії адвокатів Валентин Феодосійович Волинець.

У своїй діяльності Юридичний відділ УПЦ керується: Конституцією і законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Законом України
«Про свободу совісті і релігійні організації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (затверджено постановою КМ України № 1040 від 26.11.2008 року) та іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення правової роботи юридичний відділ УПЦ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

Основними напрямками діяльності Юридичного відділу УПЦ по забезпеченню дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації в 2013 році були:

• участь у розробці законодавчих актів та інших правових документів, якими регламентуються державно-церковні та церковно-державні правові відносини (проект закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» у його новій редакції, проект закону України «Про концеп­цію державно-конфесійних відносин в Україні», проекти статутів Синодальних установ, парафій, монастирів, духо­вних навчальних закладів, благодійних фондів тощо).

підготовка проектів листів, звернень, заяв та інших правових документів з якими Предстоятель УПЦ звертався до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників міністерств та відомств, Глави Київської міської державної адміністрації, інших органів місцевого самоврядування та місцевих виконавчих органів, судів та правоохоронних органів;

•  перевірка на відповідність чинному законодавству Украї­ни проектів листів, звернень, заяв та інших правових документів, які Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем УПЦ надсилалися Президенту Укра­їни, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, керівникам міністерств та відомств, Голові Київської міської державної адміністрації, іншим органам місцевого самоврядування та міс­цевим виконавчим органам, судам та правоохоронними органам;

забезпечення юридичного контролю за рішеннями Митро­полита Київського і всієї України, Предстоятеля УПЦ та керівників структурних підрозділів УПЦ на їхню відповід­ність вимогам законодавства України про свободу совісті та релігійні організації;

• надання юридичної допомоги Синодальним установам, управлінням єпархій, парафіям, монастирям, священ­нослужителям і церковнослужителям, а також фахівцям структурних підрозділів УПЦ по ефективному викорис­танню правових засобів для захисту законних прав та інтересів, які охороняються законом, релігійними орга­нізаціями УПЦ;

• надання юридичної допомоги колегіальним керівним та контролюючим органам церковного самоврядування, які діють у релігійних організаціях УПЦ (Собор єпископів УПЦ, Священний Синод УПЦ, єпархіальні збори і єпархі­альні ради, парафіяльні збори і парафіяльні ради, духовні собори, ревізійні комісії, вчені та педагогічні ради тощо).

Участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів із питань гармонізації церковно-державних відносин;

• роз’яснення чинного законодавства України про свободу совісті та релігійні організації серед священнослужителів, церковнослужителів та віруючих УПЦ;

• організація роботи з систематизації та обліку законодав­ства про свободу совісті та релігійні організації, локаль­них нормативних актів, підтримка законодавчої та нормативно-правової бази в контрольному стані.

Організацію та ведення претензійної і позовної роботи в УПЦ покладено на Юридичну службу КМ УПЦ. Представництво у встановленому порядку інтересів УПЦ у судах, інших органах державної влади під час розгляду правових питань і спорів здійснює Голова Юридичного відділу УПЦ В. Ф. Волинець на підставі довіреності, виданої Митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем УПЦ.

Юридичний відділ УПЦ має тісні ділові контакти з правоохоронними органами — прокуратури, юстиції, судами та народними депутатами України.

У разі необхідності Юридичний відділ УПЦ звертається до цих органів за методичною допомогою та підтримкою і, здебільшого, там, де це можливо, завжди отримує їх.

18.11.2013 р.

Голова Юридичного Відділу УПЦ

В. Ф. Волинець

http://mv.ipodiakony.org.ua/index.php/slovo-pastyrya

http://kiev-foto.info/index.php/ru/sobory

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *